Terms & conditions

Service – Resevillkor – Integritetspolicy

Resevillkor
Internetförsäljning
Försäljningsavdelningen

0733-32 10 92

Integritetspolicy Classic Travel

Classic Travel skyddar din personliga integritet. I denna policy kallas Classic Travel, orgnr: 556673-1724 för Classic Travel och är personuppgiftsansvarig medan du kallas för kunden.

Classic Travel ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost eller direkt på någon av våra föredrag, seminarier, mässor, open house eller liknande.

Du når oss på följande sätt:

Post: Classic Travel, Nils Bjelkegatan 6, 222 20 Lund
Telefon: 0733-32 10 92; E-post: internetsales@classictravel.se ; hemsida: www.classictravel.se

Behandling av personuppgifter

Denna Integritetspolicy gäller för de kunder som besöker vår hemsida, prenumererar på våra nyhetsbrev och som väljer att använda våra tjänster för att resa eller bo i våra lägenheter / villor som vi representerar. Dessutom gäller den också för de personuppgifter som vi insamlar för att sända till arrangören för boende, utflykter eller andra arrangemang.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Classic Travel ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

I och med att du väljer att boka en resa, ett boende eller annat arrangemang som vi representerar så ger du ditt samtycke till att vi för över de personuppgifter vi samlar in av dig till de arrangörer / hyresvärdar som du är intresserad av.

Som personuppgiftsansvarig har Classic Travel ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Internt hanterar vi dina personuppgifter i vår kunddatabas. Detta system är till för att kunna leverera de tjänster du efterfrågar från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. Vi raderar alltid dina uppgifter efter resan / boendet / arrangemanget är avslutat.

Classic Travel agerar som personuppgiftsansvarig för de resor, boenden och arrangemang som bokas via oss.

Säkerhet

Classic Travel skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till Classic Travels kunddatabas som hanterar personuppgifter. Anställda på Classic Travel ska följa Classic Travels interna informationssäkerhetspolicy.

Hur används Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse på vår webbplats som möjligt använder Classic Travel cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på våra webbplatser och för att ge oss möjlighet att förbättra våra webbplats. Cookies används även för att mäta trafik och statistik på vår webbplats samt remarketing. Informationen som samlas in via cookies är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av Classic Travel.

En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan välja att inte automatiskt ta emot cookies från oss i din webbläsares inställningar.

Direktmarknadsföring

Classic Travel använder nyhetsbrev eller mailutskick för att ge dig som vill resa eller bo utomlands information om nya resmål, boendeformer, utflykter etc från våra nuvarande partners, ändringar i omvärldens som kan vara relevanta för dig som ändringar angående visum etc. Vi informerar också om reseberättelser från tidigare resenärer som vill dela med sig av sina upplevelser. Classic Travel bjuder också in till informationsträffar där ibland även representanter från utländska representanter / partners deltar.

Nyhetsbrev och mailutskick sänds bara ut till de personer som samtyckt till att erhålla information från Classic Travel.

Överföring av information

-Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

-Ändringar av Integrationspolicyn

-Uppdateringar och förändringar i denna integrationspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
Du har rätt att en gång per år, genom en skriftligt undertecknad ansökan, begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska fungera.
Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Classic Travel kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen över behandlingar som utförs av oss.

Kom ihåg att Classic Travel raderar dina uppgifter så fort din resa, ditt boende, arrangemang är avslutat.

Allt för din säkerhet.

© Copyright Classictravel | Skapad av Rawdesigns